język | wybór strony | obecna wystawa | byłe wystawy | nowości

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt


Stasys Eidrigevicius

Stasys EIDRIGEVICIUS, zwany Stasysem, urodził się w małej wiosce na Litwie w 1949 roku z rodziców Polaków. W latach 1964-1968 studiował w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie. Obecnie żyje i pracuje w Polsce, gdzie jest ogromnie popularny. Początkowo tworzył miniatury i exlibrisy, w późneijszym okresie plakaty, maski, pastele i oleje. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Wystawiał w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, etc.

Miałem przyjemność wystawiać jego prace w mojej galerii w Paryżu na rue Quincampoix w 1991 roku. Niniejsze reprodukcje pochodzą z tej właśnie wystawy.


modyfikacje strony
język | wybór strony | obecna wystawa | byłe wystawy | nowości

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | webmaster | kontakt